Planleggingsverktøy for kommunane

KS har utvikla planleggingsverktøyet KOMPLETT i samarbeid med ENOVA. www.klimaogenergiplan.no 

I planprosessen med å utforme ein kommunal klimaplan eksisterer det eit planleggingsverktøy kalla KOMPLETT, dette er utvikla av KS i samarbeid med ENOVA. Verktøyet blei tatt i bruk i 2012 og føl dei statlege planretningslinjene for klima og energi. Verktøyet er gratis å nytte for brukarane.

Komplett2

Del dette:

Kontakt

Ida-Beate Mølmesdal
Rådgjevar, klima og miljø
Ida-Beate.Molmesdal@sfj.no
476 04 557

Relaterte lenker

Plansjef

Plansjef Synnøve Stalheim portrett

Synnøve Stalheim

Synnove.Stalheim@sfj.no
57 63 81 13
478 97 260

Tilsette