Nyhende

 4vr 6k 6zb 7m

Høyring – Regional plan for vassforvaltning

01. april 2019

Regional plan for vassforvaltning gjeld til og med 2021. Vi har starta arbeidet med å oppdatere planen for perioden 2022–2027 og legg no fleire dokument ut til offentleg ettersyn. Fristen for innspel er 30. juni 2019.

Les meir ›

Viste nye løysingar for klimatilpassing

24. mars 2019

Digitale verktøy for risikoanalyse, etablering av vasskontor og nye måtar å organisere arbeidet  i kommunane på. Dei 80 deltakarane på Klimathon viste stort engasjement då dei presenterte løysingar for god klimatilpassing.

Les meir ›

Webinar om handel og tettstadutvikling

21. mars 2019

Sogn og Fjordane fylkeskommune gjennomførte i samarbeid med Distriktssenteret eit webinar om handel og attraktive tettstadar 19.03.19. Her kan du sjå webinaret i opptak.

Les meir ›