Nyhende

Webinar om handel og tettstadutvikling

21. mars 2019

Sogn og Fjordane fylkeskommune gjennomførte i samarbeid med Distriktssenteret eit webinar om handel og attraktive tettstadar 19.03.19. Her kan du sjå webinaret i opptak.

Les meir ›

Endringar i plan- og bygningslova om handtering av overvatn i arealplanlegginga

20. mars 2019

Plan- og bygningslova er endra for å leggje til rette for ei betre handtering av overvatn i arealplanlegginga. Kommunane vil med endringane få fleire moglegheiter og ein tydelegare heimel til å ta i bruk kommuneplanar og reguleringsplanar for å omsynta vatndisponering.

Les meir ›

Bli med på webinar om handel og attraktive tettstader

20. mars 2019

Tysdag 19. mars kan du delta på ope webinar om handel og attraktive tettstader. Webinaret er ein del av arbeidet med revisjon av handelsføresegna i Sogn og Fjordane, og vert arrangert i samarbeid med Distriktssenteret.

Les meir ›