Nyhende

Rune Haugsdal med fylkesordførarane Anne Gine Hestetun og Jenny Følling. Haugsdal smiler breidt med ein stor bukett blomar i hendene.

Klare for dialogmøte om det nye fylket

15. januar 2019

No skal politikarane møte innbyggarar, kommunar og aktørar i regionane for å få innspel til planstrategien for Vestland fylkeskommune. Det blir opne møte i Bergen 4. februar, Voss 6. februar, Gulen 7. februar, Førde 26. mars og på Stord 29. april.

Les meir ›

Sju millionar til tettstadutvikling

18. desember 2018

Ti kommunar i Sogn og Fjordane har fått til saman over sju millionar kroner i tilskott frå fylkeskommunen til tettstadutvikling og stadforming i 2018. Sjå kva prosjekt som har fått støtte.

Les meir ›

Spennande klimaprosjekt med midlar frå fylkeskommunen

18. desember 2018

Klimakonferanse, vassdragtreff, kartlegging av vernskog og granulatfri kunstgrasbane er blant klima- og miljøtiltaka som har fått støtte i 2018. Første søknadsfrist i 2019 er 15. januar.

Les meir ›