Nyhende

Foto frå Eidsgata på Nordfjordeid ein sommardag med mykje folk og handel.

No kan du melde deg på plansamling

16. september 2019

Det vert arrangert plansamling i Sogndal tysdag 29. og onsdag 30. oktober. Samlinga tek i år føre seg temaa frå visjon til reguleringsplan og stadutvikling. Samlinga gir ei innføring i planprosessar og fagleg påfyll i arbeidet med reguleringsplanar og stadutvikling.

Les meir ›

Fylkesutvalet vil ikkje ha nasjonal ramme for vindkraft

03. september 2019

Eit samla fylkesutval sa 28. august nei til ei nasjonal ramme for vindkraft, der utvalde område i Sogn og Fjordane blir peika ut som særleg godt eigna for landbasert vindkraft.

Les meir ›

Fylkesutvalet tek innbyggarinitiativ på alvor

30. august 2019

Fylkesutvalet ber fylkestinget erklære klimakrise, og oppmodar samstundes nasjonale styresmakter om å erklære nasjonal klimakrise.

Les meir ›