Nyhende

Motiv frå Stryn sentrum

Fylkeskommunen deltek i prosjekt om stadutvikling

29. juni 2018

Bygdepakke Bø og Sauherad har fått 3,8 millionar i forskingsmidlar fra Oslofjordfondet til eit nasjonalt prosjekt om attraktiv stadutvikling. Sogn og Fjordane fylkeskommune og Stryn kommune er partnarar i prosjektet.

Les meir ›

Strategisk plan for kysten vedteken i fylkestinget

20. juni 2018

Regional strategisk plan for kysten skal stake ut kursen for vekst i kystregionen fram mot 2029. Allereie i løpet av året skal kystkommunane etablere eit kystråd.

Les meir ›

Takkar for gode og konkrete høyringssvar

25. mai 2018

31 høyringsinstansar har sagt si meining om korleis Sogn og Fjordane skal klimaomstille seg. – Det har kome mange gode, konkrete og interessante innspel, seier plansjef Synnøve Stalheim i fylkeskommunen.

Les meir ›