Partssamansett utval for samanslåingsarbeidet

Det partssamansette utvalet skal utforme eit utkast til omstillingsavtale som mellom anna sikrar rammene for korleis dei tilsette skal sikrast medverknad og involvering i samanslåingsprosessen.

Utvalet skal leggje omstillingsavtalen fram for fellesnemnda for endeleg godkjenning.

Det partssamansette utvalet er sett saman av fire hovudtillitsvalde frå arbeidstakarsida og fem faste medlemar frå fellesnemnda.

Desse sit i det partssamansette utvalet

Sogn og Fjordane

  • Jenny Følling, Sp, leiar
  • Hilmar Høl, Ap

Hordaland

  • Anne Gine Hestetun, Ap
  • Pål Kårbø, KrF
  • Silja Ekeland Bjørkly, H

Hovudsamanslutningane

  • Unio: Hilde Kvamsås Aa, Sogn og Fjordane
  • Akademikerne: Marius Kjørmo, Hordaland
  • LO: Dagmar Hillestad, Hordaland
  • YS: Tore Andersen, Hordaland

Del dette:

Kontakt

Jenny Følling
Leiar for partssamansett utval
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568