Opptak frå evalueringsmøtet etter Dagmar

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane arrangerte fredag 6. januar eit første evalueringsmøte for å drøfte inntrykka etter stormen Dagmar. Møtet vart overført direkte på nett-tv, og opptaket er tilgjengeleg på nett. Fylkesrådmann Jan Øhlckers deltok på møtet.

Sjå opptak frå møtet på Skei Hotell.

Program for evalueringsmøtet
Kl. 10.00–10.15: Opning ved fylkesmann Anne Karin Hamre

Kl. 10.15–11.45: Erfaringar frå regionale styresmakter/etatar
(helse, kraftsektor, telesektoren, vegvesenet, politiet og NRK)

Kl. 11.45–12.00: Pause

Kl. 12.00–12.30: Erfaringar frå nokre kommunar
(Stryn og Vågsøy)

Kl. 12.30–13.30: Lunsj

Kl. 13.30–14.30: Diskusjon og spørsmål

Kl. 14.30–14.45: Pause

Kl. 14.45–15.30: Oppsummering og læring
(NVE, DSB, Helsedirektoratet, Fylkesmannen)

Del dette:

Relaterte lenker