Nyhende

Foto av elevar som sit rundt fleire langbord i ei slags vestibyle.

Vidarefører dagens inntaksordning

14. mars 2019
Inntaksordninga og inntaksområda som gjeld for Hordaland og Sogn og Fjordane blir vidareført til å gjelde skuleåret 2020/21. Det vedtok fellesnemnda 13. mars.
Les meir ›

Gler seg over auka søkjartal til yrkesfaga

13. mars 2019

Fagopplæringsnemnda gler seg over auka søkjartal og tilrår at fleire klassar vert oppretta i yrkesfaga på vg1. I møte 13. mars vedtok nemnda uttale til justering av opplæringstilbodet neste skuleår.

Les meir ›

Nyttig temadag om fag- og yrkesopplæring

08. mars 2019

Gode læringsmiljø stod på dagsorden då fylkespolitikarar, skuleleiarar, tillitsvalde, elevar og lærlingar møttest til temadag for fag- og yrkesopplæring på Flora vgs sist veke.

Les meir ›