Bilete frå fylkesutvalet mai 2018. Jenny Følling, Tore Eriksen, Svein Hågård og Sigurd Reksnes sit ved møtebordet på fylkeshuset i Leikanger.
Bilete frå fylkesutvalet mai 2018. Jenny Følling, Tore Eriksen, Svein Hågård og Sigurd Reksnes sit ved møtebordet på fylkeshuset i Leikanger.

Foto: Runar B. Mæland/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Ope møte om utjamning av nettleige

Måndag 20. mai hadde fylkesutvalet møte med Sogn og Fjordane-benken på Stortinget. På slutten av dagen vart det arrangert eit ope møte om nettleige. Sjå møtet i opptak her.

Møta fann stad på Scandic Sunnfjord hotell og spa i Førde kl 10–16 måndag 20. mai.

Det opne møtet starta klokka 14, og vart også sendt direkte på nett-tv. Følg denne lenka for å sjå opptak av møtet.

Program for det opne møtet:

Klokka:

Innlegg:

Ansvarleg:

14.00

Opning - føremålet med møtet

Fylkesordførar Jenny Følling

14.05

Kva har skjedd og kva skjer på sentralt politisk nivå?

Stortingsrepresentant Tore Storehaug, KrF

14.15

Poyry sin modell for utjamning av nettleige

Rådgivar Arvid Bekjorden, Distriktsenergi

14.45

Synspunkt frå Sunnfjord Energi AS

v/adm. direktør Sunnfjord Energi, Fredrik H. Behrens

15.00

Synspunkt frå Sogn og Fjordane Energi AS, og på vegner av Sognekraft AS

Konsernsjef SFE, Johannes Rauboti

 

15.15

Spørsmål/innspel/diskusjon

 

Del dette: