Omsetnad over e-handelsplattforma

Omsetnad per 31. august 2014, akkumulert frå driftsstart

Omsetnad per 31.8.2014

Berekningsgrunnlag = 25% av driftsutgifta slik dei er presentert hos SSB

Del dette:

Relaterte lenker