Nyhende

Toppdirektørane i Vestland fylke er tilsette

20. november 2018

Sju fylkesdirektørar i Vestland fylkeskommune vart i dag presenterte for alle tilsette i Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar. Dei sju er øvste leiarar av kvart sitt fagområde og utgjer fylkesrådmannen si leiargruppe.

Les meir ›

Mange og gode søkjarar til fylkesdirektørstillingane

26. oktober 2018

– Vi har fått mange og gode søkjarar, seier prosjektleiar Rune Haugsdal for Vestland fylkeskommune etter at søkjarlistene til seks av direktørstillingane i nye Vestland fylkeskommune er offentlege. Totalt er det 36 søkjarar.

Les meir på vlfk.no ›