Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Kontrollutvalet

04.06.2018 kl. 10:00 - 00:00
Leikanger, Fylkeshuset, møterom Sygna

Møtedokument
Saksliste - Møte i kontrollutvalet 4. juni 2018
Møteprotokoll - Møte i kontrollutvalet 4. juni 2018
Godkjenning møteprotokoll - Møte i kontrollutvalet 4. juni 2018
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
27/2018 Skriv, meldingar og orienteringar kontrollutvalet 4. juni 2018. Vis (1) Vis
28/2018 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon kulturminneforvaltning Vis (1) Vis
29/2018 Oppfølging - Rapport om oppfølgingstenesta i Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (1) Vis
30/2018 Rolla til kontrollutvala i Sogn og Fjordane fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune ved samanslåing - Arbeidsmøte 3 Vis (3) Vis
31/2018 Prosjektleiar/fylkesrådmann orienterer om status for arbeidet med regionreforma Vis
32/2018 Val av revisjonsordning for Vestland fylkeskommune Vis (1) Vis
33/2018 Sogn og Fjordane fylkeskommune sin eigarskap i SF-revisjon IKS Vis
34/2018 Oppfølgingsliste 4 - 2018 Vis (1) Vis
35/2018 Forvaltningsrevisjon av innkjøp - Tilleggsbestilling Vis (4) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568