Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Hovudutval for samferdsle

12.03.2014 kl. Kl 10:00
Sande Kro, Sande

Møtedokument
Møte i Hovudutval for samferdsle den 12.03.2014.
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for samferdsle den 12.03.2014.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
14/2014 Endring i yrkestransportforskrifta - overføring av løyveansvaret frå samferdselsdepartementet og fylkeskommune til Statens vegvesen, fråsegn Vis (1) Vis
15/2014 Framlegg til særskilt fartsgrense på fylkesvegtunnelar i Sogn og Fjordane, fråsegn Vis (6) Vis
16/2014 Rassikring av veg til Veitastrond. Søknad om fråvik frå krav i handbok 021 Vegtunneler Vis (1) Vis
17/2014 Utbetring av fv. 662 Hundeidbrua - søknad om fråvik frå krav i handbok 185 Bruprosjektering Vis (1) Vis
18/2014 Omklassifisering av E39 i Lavik sentrum som følgje av ny tilkomst til Lavik ferjekai Vis (2) Vis
19/2014 Omklassifisering av del av fv. 725 ved Moldreim i Stryn kommune Vis (3) Vis
20/2014 Skriv og melding - hovudutval for samferdsle 12. mars 2014 Vis (3) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568