Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Hovudutval for samferdsle

02.06.2015 kl. Kl 09:00
Firda, Fylkeshuset

Møtedokument
Møte i Hovudutval for samferdsle den 02.06.2015.
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for samferdsle den 02.06.2015.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
19/2015 Årsrapport 2014 for Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (2) Vis
20/2015 Budsjett 2015 - Tertialrapport 1/15 for samferdslesektoren Vis
21/2015 Funksjonsinndeling av fylkesvegnettet Vis (2) Vis
22/2015 Nasjonal transportplan 2018 - 2027 - forslag til prosjekt frå Kystverket Vest Vis (2) Vis
23/2015 Tertialrapport 1/2015 Vis (5) Vis
24/2015 Økonomiplan 2016-19 Vis (12) Vis
25/2015 Skriv og meldingar - Hovudutval for samferdsle 2. juni 2015 Vis (9) Vis
26/2015 Skyssreglement for elevar i vidaregåande skule i Sogn og Fjordane Vis (2) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568