Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Hovudutval for plan og næring

23.09.2014 kl. Kl 10:30
Sygna, Fylkeshuset

Møtedokument
Møte i Hovudutval for plan og næring den 23.09.2014.
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for plan og næring den 23.09.2014.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
51/2014 Skriv og meldingar, hovudutval for plan og næring 23. septmber 2014 Vis (6) Vis
52/2014 Felles utviklingsorganisasjon i HAFS - HAFS Utvikling AS - Høyringsfråsegn Vis
53/2014 Høyring - Framlegg til oppheving av forskrift om fordeling og avgrensing av produksjonskapasiten i lakseoppdrettsnæringa Vis (1) Vis
54/2014 Regionale utviklingsmidlar 2014 - Fordeling 3 Vis
55/2014 Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane. Opplegg for arbeid med industristrategi og ei satsing på landbruk Vis
56/2014 Tettstadforming 2014 - ny vurdering av Sogndal Vis
57/2014 Drift av vassområde - tilsetting av prosjektleiar Vis (1) Vis
58/2014 Framlegg til høyringsutgåve - Regional plan for vassforvaltning Vis (9) Vis
59/2014 Søknad om tilskot til Ideal Lab`Identitet i Bevegelse Vis (3) Vis
60/2014 Tertialrapport 2/14 Vis (4) Vis
61/2014 Budsjett 2015 / Økonomiplan 2016 tilpassing til rammene - plan og næring Vis (5) Vis
62/2014 Utviklingsavtale med HAFS 2014 - 2015 Vis (1) Vis
63/2014 Tilskot - nærings- og samfunnsutvikling - Prosjekt: Velkommen til Sogn Vis (1) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568