Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Hovudutval for opplæring

27.05.2014 kl. kl. 09:00
Fylkeshuset, Leikanger. Møterom Åskora (5. etg.)

Møtedokument
Saksliste - Møte i Hovudutval for opplæring den 27.05.2014
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for opplæring den 27.05.2014.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
10/2014 Årsrapport 2013 for Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (3) Vis
11/2014 Tilbod om International Baccalaureate (IB) som eit samarbeid mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune og UWC Røde Kors Nordisk Vis (1) Vis
12/2014 Investeringar og drift ved Sogn Jord- og hagebruksskule Vis (15) Vis
13/2014 Kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring 2014/15 Vis (1) Vis
14/2014 Fagskulen i Sogn og Fjordane - avklaring av ansvar og mynde, økonomiske rammer og bygningsmessige tilhøve Vis (4) Vis
15/2014 Tertialrapport 1/14 Vis (6) Vis
16/2014 Skriv og meldingar 27.5.2014. Vis (7) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568