Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Hovudutval for opplæring

23.09.2014 kl. etter fylkesting
Fylkeshuset, Leikanger. Møterom Åskora (5. etg.)

Møtedokument
Saksliste - Møte i Hovudutval for opplæring den 23.09.2014.
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for opplæring den 23.09.2014.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
20/2014 Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Vis (12) Vis
21/2014 Evaluering av ordninga "Spissa idrettstilbod for potensielle toppidrettsutøvarar i vidaregåande opplæring" Vis (2) Vis
22/2014 Tertialrapport 2/14 Vis (4) Vis
23/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2019 - konsekvensar av eventuelle endringar i planlagde bygginvesteringar for opplæringssektoren Vis
24/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2019 - sektorbudsjett for opplæring Vis (4) Vis
25/2014 Skriv og meldingar 23.09.2014 Vis (7) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568