Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Hovudutval for næring og kultur

31.01.2017 kl. 10:00 - 00:00
Førdehuset

Møtedokument
Saksliste - Møte i Hovudutval for næring og kultur den 31.01.2017
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for næring og kultur den 31.01.2017
Tilleggssaksliste - Møte i Hovudutval for næring og kultur den 31.01.2017
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2017 Skriv og meldingar - hovudutval for næring og kultur 31.01.2017 Vis (10) Vis
2/2017 Prioriteringar for kulturminneforvaltninga 2017 Vis (1) Vis
3/2017 Friluftsråd i Sogn og Fjordane Vis
4/2017 Festivalstrategi Vis (2) Vis
5/2017 Omstillingsløyvinga 2017 Vis (2) Vis
6/2017 Føringar for verkemiddelbruk 2017 Innovasjon Norge Sogn og Fjordane. Oppdragsbrev 2017 Vis (2) Vis
7/2017 Nye akvakulturoppgåver i samband med regionsreforma på Vestlandet Vis
8/2017 Avtale mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune og Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane – 2017-2018. Vis (1) Vis
9/2017 Val av styremedlem til Sogn og Fjordane Fondet AS Vis
10/2017 Fråsegn til Jordbruksmeldinga "Endring og utvikling - En fremtidsrettet jordbruksproduksjon" - Meld. St. 11 (2016-2017) Vis (1) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568