Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Hovudutval for næring og kultur

30.05.2018 kl. 13:30 - 00:00
Fylkeshuset, møterom Firda

Møtedokument
Saksliste - Møte i Hovudutval for næring og kultur den 30.05.2018
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for næring og kultur den 30.05.2018
Godkjenning frå Karen Marie Hjelmeseter
Godkjenning frå Jakob Andre Sandal
Tilleggssaksliste - Møte i Hovudutval for næring og kultur den 30.05.2018
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
24/2018 Skriv og meldingar - hovudutval for næring og kultur 30.05.2018 Vis (12) Vis
25/2018 Årsrapport 2017 for Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (1) Vis Vis (2)
26/2018 Tertialrapport 1/2018 Vis (7) Vis Vis (2)
27/2018 Økonomiplan 2019-2022 Vis (11) Vis
28/2018 Regionalt forskingsfond Vestlandet - årsmelding 2017 Vis (1) Vis
29/2018 Regional plan for kultur, høyringsutkast mai 2018 Vis (1) Vis
30/2018 Rullering av Regional plan for verdiskaping. Vis (2) Vis
31/2018 Justert eigaravtale Innovasjon Norge 2018 Vis (6) Vis
32/2018 Eigarstrategi for felles eigarskap mellom NFD og fylkeskommunane Vis (1) Vis
33/2018 Søknad om fylkeskommunal støtte til idrettsanlegg Vis (8) Vis
34/2018 Spelemidlar til idrettsanlegg 2018 Vis (6) Vis
35/2018 Kulturmidlar 2018 - utviklingstiltak Vis (1) Vis
36/2018 Fylkeskommunal prioritering av statlege tilskot til kommunale fiskerihamnetiltak 2018 Vis
37/2018 Breibandløftet Sogn og Fjordane 2018 - prioritering av prosjekt for statleg tilskot. Vis (2) Vis
38/2018 Fjord Norge as - fylkeskommunen sitt styremedlem
39/2018 Styre i Lutelandet Utvikling - val våren 2018 Vis
40/2018 Gulen og Masfjord Utvikling AS - styremedlem Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568