Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Hovudutval for næring og kultur

20.03.2018 kl. 10:00 - 00:00
Gloppen hotell

Møtedokument
Saksliste - Møte i Hovudutval for næring og kultur den 20.03.2018
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for næring og kultur den 20.03.2018
Godkjenning frå Jon Olav Kvamme
Godkjenning frå Karen Marie Hjelmeseter
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
9/2018 Skriv og meldingar - hovudutval for næring og kultur 20.03.2018 Vis (14) Vis
10/2018 Kommunale næringsfond - tildeling 2018 Vis (5) Vis
11/2018 Handlingsplan cruise-strategi Vis (2) Vis
12/2018 Rekruttering og kompetanseheving i landbruket 2018 Vis (3) Vis
13/2018 Årsplan 2018. Verdiskapingsplanen Vis (1) Vis
14/2018 Statsbudsjettet 2018 - kap. 1429 post 71 - Tildeling tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap Vis (3) Vis
15/2018 Søknad om støtte til restaurering av Kinn kyrkje Vis (2) Vis
16/2018 Utviklingsavtale Forum for natur og friluftsliv (FNF) 2018 -2019 Vis (2) Vis
17/2018 PreForm AS, Fjaler - tilskot til drift Vis (4) Vis
18/2018 Regionale utviklingsmidlar 2018 - fordeling 1 Vis (10) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568