Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Hovudutval for kultur

25.11.2014 kl. 09:00
Fylkeshuset, Leikanger, møterom Hella

Møtedokument
Saksliste - Møte i Hovudutval for kultur den 25.11.2014.
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for kultur den 25.11.2014.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
58/2014 Kystpilegrimsleia - Prosjektorganisering og oppnemning av medlem til styringsgruppa Vis (1) Vis
59/2014 Kulturstrategi 2015 - 2018 - Endeleg vedtak Vis (1) Vis
60/2014 Avvikling av bokbåttenesta i Sogn og Fjordane Vis (2) Vis
61/2014 Budsjett 2015/økonomiplan 2016 (17-18) Vis (13) Vis
62/2014 Fylkeskulturprisen 2014 Vis (3) Vis
63/2014 Skriv og meldingar - hovudutval for kultur 25.11.2014 Vis (5) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568