Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Hovudutval for kultur

19.03.2014 kl. 10.00
Operahuset, Eid

Møtedokument
Saksliste - Møte i Hovudutval for kultur den 19.03.2014.
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for kultur den 19.03.2014.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
10/2014 Kulturmidlar 2014 - tilskot kulturorganisasjonar Vis (2) Vis
11/2014 Kulturmidlar 2014 - løyvingar til diverse tiltak Vis (2) Vis
12/2014 Kulturmidlar 2014 - festivalar/spel/ arrangement Vis (2) Vis
13/2014 Tilskot til fartøyvern 2014 Vis
14/2014 Statlegtilskot kap. 1429 post 71 - Freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap, og post 79 - Verdsarv 2014 Vis (3) Vis
15/2014 Kulturstrategi 2014 - 2017, Utkast til strategi Vis (1) Vis
16/2014 Skriv og meldingar 19.03.2014 Vis (6) Vis
17/2014 Gjennomgang av Norsk kulturråd - innspel frå Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (2) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568