Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Fylkesutvalet

31.05.2018 kl. 09:00 - 00:00
Leikanger - Fylkeshuset, møterom Sygna

Møtedokument
Innkalling til møte i fylkesutvalet 31. mai 2018
Møteprotokoll - Møte i fylkesutvalet 31.mai 2018
Godkjenning møteprotokoll - Møte i fylkesutvalet 31.mai 2018
Saksliste - Møte i fylkesutvalet 31. mai 2018.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
42/2018 Tariffrevisjonen pr. 01.05.2018 - Forslag til ny hovudtariffavtale Uravstemming Vis (1) Vis
43/2018 Bruksrett til hytte på Løkkebø i Eikefjord Vis (5) Vis
44/2018 Søknad om støtte til avvikling av Stiftinga Norsk Sjøfuglsenter Vis (1) Vis
45/2018 Fv. 55 Hovdetunnelen - søknad om fråvik frå krav til storleik på teknisk rom Vis Vis (1)
46/2018 Fv. 633 Kleiva - søknad om fråvik portal Strandanipatunnelen Vis Vis (1)
47/2018 Fv. 60 Storelva bru i Utvik - val av løysing Vis (1) Vis Vis (1)
48/2018 Ny konkurranse om regionale ruteflyginger i Sør-Norge fra 1. april 2020, fråsegn Vis (3) Vis
49/2018 Ny kollektivterminal for buss og båt på Fugleskjærskaia Vis (1) Vis Vis (1)
50/2018 Rekneskapen 2017 for Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (2) Vis
51/2018 Årsrapport 2017 for Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (1) Vis Vis (3)
52/2018 Justert eigaravtale Innovasjon Norge 2018 Vis (6) Vis Vis (1)
53/2018 Eigarstrategi for felles eigarskap mellom NFD og fylkeskommunane Vis (1) Vis Vis (1)
54/2018 Rullering av Regional plan for verdiskaping. Vis (2) Vis
55/2018 Gulatinget Visningssenter - intensjonsavtale Vis (1) Vis
56/2018 Regional plan for kultur, høyringsutkast mai 2018 Vis (1) Vis Vis (1)
57/2018 Hyllestad - Kommuneplan samfunnsdel 2018 - 2030 Vis (3) Vis
58/2018 Regional plan for klimaomstilling - endeleg vedtak Vis (4) Vis
59/2018 Regional strategisk plan for kysten 2018-2029 Vis (3) Vis
60/2018 Regional planstrategi - konsekvensar som følgje av oppstart av førebuande arbeid om regional planstrategi for Vestland fylkeskommune Vis
61/2018 Søknad om fylkeskommunal støtte til idrettsanlegg Vis (8) Vis Vis (1)
62/2018 Tertialrapport 1/2018 Vis (7) Vis Vis (3)
63/2018 Økonomiplan 2019-2022 Vis (11) Vis
64/2018 Skriv og meldingar fylkesutvalet 31. mai 2018 Vis (23) Vis
65/2018 Søknad om fritak frå politiske verv - Tore Storehaug - suppleringsval Vis
66/2018 Innføring av EU sin mobilitetspakke trugar seriøs norsk transportnæring Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568