Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Fylkesutvalet

28.01.2015 kl. Etter planutv.
Fylkehuset - møterom Sygna

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i fylkesutvalet 28. januar 2015
Møte i finansutvalet, planutvalet og fylkesutvalet den 28. januar 2015
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2015 Uttale i høve føreståande regionreform Vis (3) Vis
2/2015 Region- og kommunereforma, oppfølging av vedtak i FU-sak 134/14 Vis
3/2015 Høyring - Forslag om å oppheva konsesjonslova og buplikta. Vis (1) Vis
4/2015 Jordbruksforhandlingane 2015 Vis (1) Vis
5/2015 Utkast til ny postlov - fråsegn Vis (3) Vis
6/2015 Reviderte vedtekter for Fagskulen i Sogn og Fjordane Vis (3) Vis
7/2015 Val av eigarutsending til F1 Holding AS for resten av valperioden Valperioden 2011 - 2015 Vis
8/2015 Sal av tidlegare Luster vidaregåande skule (Unntatt offentlighet).
9/2015 Skriv og meldingar fylkesutvalet 28. januar 2015 - oppdatert 27.01.15 Vis (11) Vis
10/2015 Oppretthald Firda kaserne og Remmedalen og Vasslia skytefelt i Sogn og Fjordane Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568