Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Fylkesutvalet

26.03.2015 kl. Etter finansutv.
Fylkehuset - møterom Sygna

Møtedokument
Møte i finansutvalet, fylkesutvalet og fylkesutvalet som klagenemnd 26. mars 2015
Møteprotokoll - Møte i Fylkesutvalet den 26.03.2015.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
21/2015 Årsrapport 2014 - konsesjonskraft og finansportefølje Vis (1) Vis
22/2015 Oppfølging av vedtak i FU-sak 2/15, pkt. 2, finansiering Vis
23/2015 Eigarskap - forenkling av fylkeskommunal eigaroppfølging Vis (1) Vis
24/2015 Fv. 60 Ugla-Skarstein Vis (1) Vis
25/2015 Utgreiing om samband mellom Austlandet og Vestlandet, fråsegn Vis (4) Vis
26/2015 Eventyrland - filmmelding Vestlandet Vis (2) Vis
27/2015 Evaluering av knutepunktordninga - innspel Vis
28/2015 Høyring - Vestnorsk fjordlandskap - FoU-strategi for Vestnorsk fjordlandskap 2015-2020 Vis (1) Vis
29/2015 Val av styremedlemer til Stiftinga Vestlandsforsking for perioden 2015 - 2019 Vis (1) Vis
30/2015 Val av medlemmar og vararepresentantar til styre for Høgskulen i Sogn og Fjordane for 1. august 2015 til 31. juli 2019 Vis (2) Vis
31/2015 Fråsegn til NOU 2014: 14 Fagskulen - et attraktivt utdanningsvalg Vis (5) Vis
32/2015 Leikanger kommune - Kommuneplanen 2014-2026 - Samfunnsdelen. Vis (1) Vis
33/2015 Regional plan for folkehelse 2014-2017 Utlegging av plan og handlingsprogram til offentleg høyring Vis (2) Vis
34/2015 Høyring - NOU 2014: 16 Sjømatindustrien Vis (1) Vis
35/2015 Omorganisering i Fiskeridirektoratet Vis
36/2015 Bioforsk Fureneset Vis (6) Vis
37/2015 Skriv og meldingar fylkesutvalet 26. mars 2015 - oppdatert Vis (6) Vis
38/2015 Retningslinjer for byggerekneskap i Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (1) Vis
39/2015 Dom i søksmålet mot PRO Opplæringskontoret - vurdering av anke (Unntatt offentlighet). Vis
40/2015 Fylkeskommunen sin eigarskap i Fjord1 AS (Unntatt offentlighet). Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568