Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Fylkesutvalet

26.02.2014 kl. Etter planutv.
Fylkeshuset - møterom Sygna

Møtedokument
Møte i fylkesutvalet 26. februar 2014
Offentlig møteprotokoll - Møte i fylkesutvalet den 26.02.2014.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
7/2014 Grunnlovsfesting av det lokale folkestyret Vis (3) Vis
8/2014 Innspel til arbeidet med nytt inntektssystem for fylkeskommunane Vis
9/2014 Innspel til jordbruksforhandlingane 2014 Vis (1) Vis
10/2014 Høyring - Forslag om å oppheva bestemmelsen om priskontroll i konsesjonslova. Vis (2) Vis
11/2014 Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane - Høyring Vis (6) Vis
12/2014 Prioriteringar for kulturminneforvaltninga 2014 Vis (1) Vis
13/2014 Revidering av Vestlandsrådet si politiske plattform - samarbeidsavtale og vedtekter Vis (4) Vis
14/2014 Reduksjon av budsjett 2014 som følgje av redusert ramme frå Kap. 551, post 60 Vis
15/2014 Høyring - Ferjeruter Anda - Lote ved neste kontraktsperiode Vis (2) Vis
16/2014 Avtale mellom Solund kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune om skuleskyssmidlar til kommunal veg Vis (1) Vis
17/2014 Søknad om stipend under spesialistutdanning i oral kirurgi og medisin Vis (1) Vis
18/2014 Skriv og meldingar fylkesutvalet 26. februar 2014 Vis (10) Vis
19/2014 Mo- og Jølster vidaregåande skule avdeling Vassenden Søknad til forprosjekt for kommunal bruk av eigedommen Vis (1) Vis
20/2014 Val av medlem i rådet i Stiftinga Røde Kors Nordisk United World College (UWC) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568