Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Fylkesutvalet

24.09.2014 kl. Etter finansutv.
Fylkeshuset - møterom Firda

Møtedokument
Offentlig saksliste - Møte i fylkesutvalet den 24.september 2014
Offentlig møteprotokoll - Møte i fylkesutvalet den 24.september 2014
Offentlig saksliste - Møte i fylkesutvalet den 24.september 2014
Saksliste - Møte i Fylkesutvalet den 24.09.2014.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
96/2014 Tertialrapport 2/14 Vis (4) Vis
97/2014 Vurdering av alternativ for utbetring av fv. 55 i Høyangertunnelen Vis
98/2014 Bruer på fylkesvegane. Bygging og vedlikehald - med same standard som for riksvegane bærande konstruksjon på fylkesveg (bruforskrift for fylkesveg) Vis (3) Vis
99/2014 Søknad om fråvik frå krav til utforming av rekkverk på fv. 53 ved Steiggjetunnelen i Årdal Vis (1) Vis
100/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2019 - konsekvensar av eventuelle endringar i planlagde bygginvesteringar for opplæringssektoren Vis
101/2014 Drift av vassområde - tilsetting av prosjektleiar Vis (1) Vis
102/2014 Framlegg til høyringsutgåve - Regional plan for vassforvaltning Vis (9) Vis
103/2014 Eventuelt bruk av forkjøpsrett ved erverv av fallrettar for bygging av Jølstra kraftverk i Jølster og Førde kommunar Vis (1) Vis
104/2014 Høyringsuttale til søknader med konsekvensutgreing for kraftutbyggingsplanar i Jølstra, Jølster og Førde kommunar Vis (9) Vis
105/2014 Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane. Opplegg for arbeid med industristrategi og ei satsing på landbruk Vis
106/2014 Eigarmelding 2014 Vis (1) Vis
107/2014 Evaluering av Norsk Countrytreff som knutepunktinstitusjon Vis (1) Vis
108/2014 Møteplan 2015 Vis (1) Vis
109/2014 Skriv og meldingar fylkesutvalet 24. september 2014 - oppdatert 24.09.14 Vis (6) Vis
110/2014 Eigarskap i Fjord1 AS (Unntatt offentlighet).
115/2014 Sal av allmennfagbygget ved Sogndal vidaregåande skule Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568