Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Fylkesutvalet

20.06.2018 kl. 11:00 - 00:00
Årdal kommune - Rådhuset

Møtedokument
Innkalling til møte i fylkesutvalet og fylkesutvalet som klagenemnd 20. juni 2018
Møteprotokoll - Møte i fylkesutvalet 20. juni 2018
Saksliste - Møte i fylkesutvalet 20. juni 2018
Godkjenning av møtebøkene for FU og FUKL 20. juni
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
71/2018 Regionreforma - Overføring av sams vegadministrasjon til regionalt folkevald nivå, fråsegn Vis (4) Vis
72/2018 Forskottering av midlar til reguleringsplan for Atløysambandet Vis (3) Vis Vis (1)
73/2018 Fråvik. Fv. 575 Berleporten - søknad om fråvik belysning Vis Vis (1)
74/2018 Høyring - ny forskrift om myndigheit mv etter kulturminnelova og overføring av andre oppgåver Vis (2) Vis Vis (1)
75/2018 Skriv og meldingar fylkesutvalet 20. juni 2018. Vis (2) Vis
76/2018 Vilkår for fylkeskommunal støtte til idrettsanlegg Vis
77/2018 Sogn og Fjordane fylkeskommune krev full kompenasjon i ferjeavløysingsmidlar. Vis Vis (1)

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568