Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Fylkesutvalet

18.08.2014 kl. 14.00
Gloppen Hotel

Møtedokument
Møte i fylkesutvalet 18. august 2014 - program
Møte i fylkesutvalet 18. august 2014.
Offentlig møteprotokoll - Møte i Fylkesutvalet den 18.08.2014.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
89/2014 Det fylkeskommunale inntektssystemet og statleg kjøp av NSB-tenester Vis
90/2014 NRK-plakaten - høyring Vis (2) Vis
91/2014 Søknad om fritak frå vervet som medlem i fylkesrådet for eldre Valperioden 2011 - 2015 Vis
92/2014 Val av nye medlemmer til styret i Opplæringsfartøy Fylkeskommunal eigarutøving året 2013/2014. Vis
93/2014 Skriv og meldingar fylkesutvalet 18. august 2014. Vis (3) Vis
94/2014 Rapportar frå eigarutsendingar til heilt eller delvis fylkeskommunalt eigde selskap Sogn og Fjordane fylkeskommune si eigarmelding 2014 Vis (29) Vis
95/2014 Orientering om Dalsfjordsambandet (Unntatt offentlighet).

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568