Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Fylkesutvalet

18.06.2014 kl. Etter finansutv.
Fylkeshuset - møterom Sygna

Møtedokument
Møte i fylkesutvalet 18.juni 2014
Offentlig møteprotokoll - Møte i fylkesutvalet 18.juni 2014
Møteprotokoll - Møte i Fylkesutvalet den 18.06.2014.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
79/2014 Tariffrevisjon 2014 Uravstemming Vis
80/2014 Makeskifte av areal på Moskog og Hafstad Avtale med Førde kommune Vis (1) Vis
81/2014 Planprogram til Regional plan for folkehelse Vis (2) Vis
82/2014 Høyringsuttale til tilleggssøknad om konsesjon for ny 132 kV ytre ring Nordfjord Vis (5) Vis
83/2014 Høyringsuttale til melding med forslag til utgreiingsprogram for ny 420 kV kraftlinje mellom Aurland og Sogndal og omlegging av ei kort strekning av noverande 300 kV linje Fardal - Hove. Vis (1) Vis
84/2014 Ev bruk av opsjon i bussanbod (Unntatt offentlighet).
85/2014 Skriv og meldingar fylkesutvalet 18. juni 2014 - oppdatert 13.06.14 Vis (2) Vis
86/2014 Eit enklare tiltakssystem tilpassa brukarane sine behov: Høyringsuttale Vis (2) Vis
87/2014 Søknad om fråvik frå vegnormalane på fv. 185 Njøsavegen i Leikanger Vis (1) Vis
88/2014 Høyangertunellen Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568