Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Fylkesutvalet

07.03.2018 kl. 00:00 - 00:00
Leikanger - Fylkeshuset, møterom Sygna

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i fylkesutvalet 7. mars 2018
Godkjenning møteprotokoll - Møte i fylkesutvalet 7. mars 2018
Saksliste - Møte i fylkesutvalet 7. mars 2018
Innkalling til møte i finansutvalet og fylkesutvalet 7. mars 2018
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
13/2018 OKOS Sogn og Fjordane - søknad om fritak frå styreverv og eventuelt suppleringsval Vis
14/2018 Val av medlem til representantskapet for Nasjonal digital læringsarena (NDLA) Vis (1) Vis
15/2018 Skiping av Sinjarheim SA - SJH som medstiftar Vis (1) Vis
16/2018 Overføring av fylkeskommunal lånegaranti for Førdepakken til Ferde AS Vis
17/2018 Fv. 60, Ugla-Skarstein - Søknad om fråvik for elektriske anlegg Vis Vis (1)
18/2018 Utbetring fv. 614 Eikelandstunnelen - fråvik avstand mellom avkøyrsle og tunnel Vis
19/2018 Omfang av leveringspliktige posttenester, fråsegn Vis (2) Vis
20/2018 Søknad om tilskot til utbygging av hangar på Sogndal lufthamn Vis (3) Vis
21/2018 Årsrapport 2017 - konsesjonskraft og finansportefølje Vis (1) Vis
22/2018 Prioriteringar for kulturminneforvaltninga 2018 Vis (2) Vis
23/2018 Mineralstrategi for kommunane Askvoll og Naustdal Vis (2) Vis
24/2018 To marine verneområde - Stad og Dalsfjorden Vis (5) Vis
25/2018 Regional plan for klimaomstilling - Høyringsutkast Vis (3) Vis
26/2018 Regional strategisk plan for kysten 2018-2029 Vis (2) Vis
27/2018 Skriv og meldingar fylkesutvalet 7. mars 2018 Vis (25) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568