Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Fylkesutvalet

06.03.2017 kl. 00:00 - 00:00
Leikanger - Fylkeshuset, møterom Sygna

Møtedokument
Møte i finansutvalet og fylkesutvalet 6. mars 2017
Saksliste - Møte i fylkesutvalet 6. mars 2017
Offentlig møteprotokoll - Møte i fylkesutvalet 6. mars 2017
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
17/2017 Årsrapport 2016 - konsesjonskraft og finansportefølje Vis (1) Vis
18/2017 Innspel om kostnadsnøkkel for båt og ferje. Vis (2) Vis
19/2017 Retningslinjer for dekking av skyssutgifter for følgje til pasientar i DOT SFJ mellom 12 og 14 år Vis
20/2017 Internasjonalt arbeid -Oppnemning av politisk representant til Marin ressursgruppe i Nordsjøkommisjonen Vis
21/2017 Svar - Høyring av forslag om oppheving av vannscooterforskrifta Vis
22/2017 Luster - reguleringsplan Dale sentrum - motsegn Vis (9) Vis
23/2017 Asun (SUS) - Søknad om bygging av Fossdalen kraftverk Vis (2) Vis
24/2017 Sal av fylkeskommunen sine aksjar i Interoperabilitetstjenester AS (Unntatt offentlighet).
25/2017 Fylkeskommunen sin eigarskap i Sogn og Fjordane Energi AS Avtale mellom BKK og fylkeskommunen Vis
26/2017 Skriv og meldingar fylkesutvalet 6. mars 2017 Vis (20) Vis
27/2017 Fv. 55 Høyangertunnelen - fråvik frå N500 Vegtunnelar-elektro Vis (5) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568