Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Fylkesutvalet

04.04.2018 kl. 10:00 - 00:00
Leikanger - Fylkeshuset, møterom Sygna

Møtedokument
Møte i fylkesutvalet og fylkesutvalet som klagenemnd 4. april 2018
Saksliste - Møte i fylkesutvalet 4. april 2018
Møteprotokoll - Møte i fylkesutvalet 4. april 2018
Godkjenning møteprotokoll - Møte i fylkesutvalet 4. april 2018
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
28/2018 Skaldegard - Søknad om løyvefritak for transport med personbil Vis (7) Vis Vis (1)
29/2018 Planleggingsprogram for fylkesvegprosjekt 2019 - 2021 Vis (3) Vis
30/2018 Fylkesvise mobbeombod. Vis (3) Vis
31/2018 Privat regulering av næringsareal Sæle sag AS Vis (14) Vis
32/2018 Årsplan 2018. Verdiskapingsplanen Vis (1) Vis
33/2018 Handlingsplan cruise-strategi Vis (2) Vis Vis (1)
34/2018 Strategi for tettstadsutvikling og senterstruktur i Sogn og Fjordane Vis (2) Vis
35/2018 Desentralisering av oppgåver frå staten til fylkeskommunane - høyring av ekspertutvalet sin rapport om ytterlegare nye fylkeskommunale oppgåver Vis (4) Vis
36/2018 Skriv og meldingar fylkesutvalet 4. april 2018. Vis (10) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568