Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Fylkestinget

19.10.2018 kl. 10:00 - 00:00
Balestrand - Kviknes Hotel

Møtedokument
Program - møte i fylkestinget 19. oktober 2018
Saksliste - Møte i fylkestinget 19. oktober 2018
Møteprotokoll - Møte i fylkestinget 19. oktober 2018
Godkjenning møteprotokoll - Møte i fylkestinget 19. oktober 2018
Innkalling til møte i fylkestinget 19. oktober 2018
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
33/2018 Rullert plan for forvaltningsrevisjon 2018 - 2020 Vis (1) Vis
34/2018 Forvaltningsrevisjon - Reiseliv - rapport Vis (1) Vis
35/2018 Ny selskapsavtale for Vigo IKS Vis (3) Vis Vis (2)
36/2018 Oppseiing av avtalane om kjøp av PP-tenester Vis Vis (2)
37/2018 Ansvarleg lån til Opplæringsfartøy AS - lenging av låneavtale Vis (5) Vis
38/2018 Eigarmelding 2018 Vis (2) Vis
39/2018 Innkjøpsstrategi for Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (1) Vis
40/2018 Regional plan for kultur 2019-2027, Kultur for alle Vis (2) Vis Vis (2)
41/2018 Kjøp av Florø idrettsenter Vis (6) Vis Vis (1)
42/2018 Søknad om midlar til ferjelem på Skorpa i Flora kommune Vis (2) Vis Vis (2)
43/2018 Årdal - Fv. 303 Seimsdalstunnelen - løysing for veg i dagen Vis (1) Vis Vis (1)
44/2018 Tertialrapport 2/2018 Vis (6) Vis Vis (4)

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568