Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Fylkestinget

17.04.2018 kl. 10:00 - 00:00
Leikanger - Fylkeshuset

Møtedokument
Innkalling til møte i fylkestinget 17. april 2018
Program - møte i fylkestinget 17. april 2018
Møteprotokoll - Møte i fylkestinget 17. april 2018
Godkjenning møteprotokoll - Møte i fylkestinget 17. april 2018
Saksliste - Møte i fylkestinget 17. april 2018
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2018 Desentralisering av oppgåver frå staten til fylkeskommunane - høyring av ekspertutvalet sin rapport om ytterlegare nye fylkeskommunale oppgåver Vis (4) Vis Vis (1)
2/2018 Forvaltningsrevisjon av innkjøp - Revisjonsrapport Vis (1) Vis
3/2018 Forvaltningsrevisjon - Musea i Sogn og Fjordane - rapport Vis (1) Vis Vis (1)
4/2018 Fylkesvise mobbeombod. Vis (3) Vis
5/2018 Overføring av fylkeskommunal lånegaranti for Førdepakken til Ferde AS Vis Vis (1)
6/2018 Årsrapport 2017 - konsesjonskraft og finansportefølje Vis (1) Vis Vis (1)
7/2018 Søknad om tilskot til utbygging av hangar på Sogndal lufthamn Vis (3) Vis
8/2018 Planleggingsprogram for fylkesvegprosjekt 2019 - 2021 Vis (3) Vis
9/2018 Strategi for tettstadsutvikling og senterstruktur i Sogn og Fjordane Vis (2) Vis Vis (1)

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568