Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Fylkestinget

11.06.2014 kl. 10.00
Rica Sunnfjord - Førde

Møtedokument
Saksliste - Møte i fylkestinget 11. og 12. juni 2014
Møteprotokoll - Møte i fylkestinget 11. og 12. juni 2014
Møte i fylkestinget 11. og 12. juni 2014
Møte i fylkestinget 11. og 12. juni 2014
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2014 Årsrapport 2013 for Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (3) Vis
2/2014 Godkjenning av rekneskap 2013 for Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (2) Vis
3/2014 Årsrapport 2013 - konsesjonskraft og finansportefølje Vis (1) Vis
4/2014 Plan for forvaltningsrevisjon 2012 - 2016 - revidert plan Vis (1) Vis
5/2014 Plan for selskapskontroll 2012 - 2016 - revidert plan Vis (1) Vis
6/2014 Årsmelding 2013 - Kontrollutvalet Vis (1) Vis
7/2014 Forvaltningsrevisjon - Tryggleik og beredskap - rapport Vis (1) Vis
8/2014 Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane Vis (2) Vis
9/2014 Fylkestinget sitt årlege møte med Fjord1 AS Vis
10/2014 Fylkestinget sitt årlege møte med Sogn og Fjordane Energi AS Vis
11/2014 Kontroll av praktisering av arbeidsvilkåra for folkevalde Vis (2) Vis
12/2014 Tilbod om International Baccalaureate (IB) som eit samarbeid mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune og UWC Røde Kors Nordisk Vis (1) Vis
13/2014 Fagskulen i Sogn og Fjordane - avklaring av ansvar og mynde, økonomiske rammer og bygningsmessige tilhøve Vis (4) Vis
14/2014 Investeringar og drift ved Sogn Jord- og hagebruksskule Vis (15) Vis
15/2014 Årsmelding for skuleåret 2013/2014 Elev- og lærlingombodet Vis (1) Vis
16/2014 Evaluering av ordninga: Elev- og lærlingombod Vis (2) Vis
17/2014 Tertialrapport 1/14 Vis (6) Vis
18/2014 Høyringsuttale til rapport frå ekspertgruppe om organisering av strømnettet - Reiten-utvalet Vis (3) Vis
19/2014 Planleggingsprogram for fylkesvegprosjekt i Sogn og Fjordane for perioden 2015-2017 Vis (2) Vis
20/2014 Regionalt forskingsfond Vestlandet - årsrapport 2013 Vis (1) Vis
21/2014 Karlegging av sjø og sjøbotn Vis (8) Vis
22/2014 Regional plan for Nordfjella - slutthandsaming Vis (2) Vis
23/2014 Ev. bruk av forkjøpsrett ved erverv av fallrettar i Støylselvi for bygging av Gjengedal kraftverk i Gloppen kommune Vis (1) Vis
24/2014 Beitedyr og rovviltforvaltning - uttale Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568