Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Fylkestinget

09.12.2014 kl. 10.00
Fylkeshuset - Firdasalen

Møtedokument
Møte i fylkestinget 9. og 10. desember 2014
Program - fylkestinget si samling 8. - 10 desember 2014 - oppdatert
Møteprotokoll - Møte i fylkestinget 9. og 10. desember 2014
Saksliste - Møte i fylkestinget 9. og 10. desember 2014
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
35/2014 Kontrollutvalet - vurdering av mogelege innsparingstiltak 2016 - 2019 - organisering Vis (5) Vis
36/2014 Forvaltningsrevisjon - Tildeling og oppfølging av tilskot - rapport Vis (1) Vis
37/2014 Krav om lovlegkontroll av habilitetsavgjerder i fylkestingssak 33/14 Vis (1) Vis
38/2014 Høyring - Endringar i lov om Innovasjon Norge Vis (3) Vis
39/2014 Politisk organisering i Sogn og Fjordane fylkeskommune 2015-2019 Vis (2) Vis
40/2014 Handlingsplan for 2015 - 2018 - Verdiskapingsplanen for Sogn og Fjordane 2014 - 2025 Vis (1) Vis
41/2014 Revisjon av verdigrunnlaget Vis
42/2014 Restriksjonar mot bruk av tobakk for tilsette og folkevalde i Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (3) Vis
43/2014 Endringar i budsjettet for 2014 Vis (2) Vis
44/2014 Avvikling av bokbåttenesta i Sogn og Fjordane Vis (2) Vis
45/2014 Endra organisering av Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Vest Vis (3) Vis
46/2014 Opplæringstilbodet for skuleåret 2015-2016 Vis (7) Vis
47/2014 Skredsikring fv. 722 Flovegen - val av alternativ Vis (1) Vis
48/2014 Sogn jord- og hagebruksskule Vis (8) Vis
49/2014 Utbetring av FV 57 Dale - Storehaugen, søknad om forskottering av planleggingsmidlar. Vis
50/2014 Budsjett 2015/økonomiplan 2016 (17-18) Vis (13) Vis
51/2014 Nasjonal transportplan 2018 - 2027, analyse av lufthamnstrukturen Vis (17) Vis
52/2014 Delegering av mynde til å gjere endringar i vedtektene for Fagskulen i Sogn og Fjordane Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568