Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Fylkestinget

08.12.2015 kl. 10:00 - 00:00
Leikanger - Fylkeshuset

Møtedokument
Program - møte i fylkestinget 8. og 9. desember 2015
Møte i fylkestinget 8. og 9. desember 2015
Saksliste - Møte i fylkestinget 8. og 9. desember 2015
Møteprotokoll - Møte i fylkestinget 8. desember 2015
Møteboka for fylkestinget
Møteboka for fylkestinget
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
47/2015 Revisjon av reglementa for fylkestinget, fylkesutvalet, hovudutvala m.m. Vis (7) Vis
48/2015 Reglement for kontrollutvalet Vis (1) Vis
49/2015 Petroleumsrådet - Endring av reglement og val for valperioden 2015 - 2019 Vis (1) Vis Vis (1)
50/2015 Val av representantar til Sogn og Fjordane Revisjon IKS og Trivselshagen IKS for valperioden 2015–2019 Vis
51/2015 Utbetring av FV 57 Dale - Storehaugen, søknad om forskottering av planleggingsmidlar Vis (6) Vis
52/2015 Sikring av fv. 633 ved Kleiva Vis (1) Vis
53/2015 Fv. 92 Framfjorden - skredsikring langs vegen eller sidearm til Vikafjellstunnelen Vis (4) Vis
54/2015 Plan for rehabilitering av tunnelar på fylkesvegnettet Vis (2) Vis Vis (2)
55/2015 Forlenging av planperiode, og rullering av handlingsprogram for regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2019. Vis (7) Vis
56/2015 Bestilling til Regionalt forskingsfond Vestlandet 2016 - 2019 Vis (1) Vis
57/2015 Tusenårsstaden Gulatinget - ny strategi og avtale mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune og Gulen kommune. Vis (2) Vis
58/2015 Rullering av handlingsprogram for klima og miljø 2016-2017 Vis (2) Vis Vis (1)
59/2015 Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion 2016-2021 Vis (5) Vis Vis (1)
60/2015 Regional plan for vassregion Hordaland Vis (6) Vis
61/2015 Regional plan for vassforvaltning for vassregion Glomma Vis (4) Vis
62/2015 Regional plan for vassregion Møre og Romsdal Vis (9) Vis
63/2015 Regional plan for vassforvaltning i Vassregion Vest-Viken 2016 -2021 Vis (2) Vis
64/2015 Oppgåvedeling i Sogn og Fjordane Vis (1) Vis Vis (1)
65/2015 Regionreforma Vis (1) Vis Vis (1)
66/2015 Endringar i budsjettet for 2015 Vis (2) Vis
67/2015 Opplæringstilbodet for skuleåret 2016-2017 Vis (8) Vis
68/2015 Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-19 Vis (4) Vis Vis (4)
69/2015 Endring i lokal inntaks- og formidlingsforskrift Vis (1) Vis
70/2015 Godkjenning av møteboka for fylkestinget sitt møte 23.11.15 Vis (1) Vis
71/2015 Nei til kommersialisering av rutene på Florø lufthamn Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568