Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Fylkestinget

05.12.2017 kl. 10:00 - 00:00
Leikanger - Fylkeshuset

Møtedokument
Saksliste - Møte i fylkestinget 5. og 6. desember 2017.
Innkalling til møte i fylkestinget 5. og 6. desember 2017
Møteprotokoll - Møte i fylkestinget 5. og 6. desember 2017
Godlkjenning - møteprotokoll - Møte i fylkestinget 5. og 6. desember 2017
Program - fylkestinget si samling 4. - 6. desember 2017
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
42/2017 Selskapskontroll 2017 - Overordna eigarstyring - rapport Vis (1) Vis
43/2017 Forvaltningsrevisjon - Nasjonal digital læringsarena - Rapport NDLA II Vis (5) Vis
44/2017 Samanslåing av dei kommunale revisjonseiningane i Sogn og Fjordane- val av revisjonsordning Vis (2) Vis
45/2017 Samanslåing av dei tre revisjonseiningane Kryss revisjon, Kommunerevisjonen i Nordfjord og SF Revisjon IKS Vis (5) Vis
46/2017 Fylkeskommunen sin eigarskap i Njøs næringsutvikling AS Vis (2) Vis
47/2017 Avvikling av F1 Holding AS Vis
48/2017 Medeigarskap i BT Signaal AS/Sørvest Ferge AS Vis (2) Vis Vis (1)
49/2017 Invitasjon til å teikne aksjar i "Vitensenteret i Sogn og Fjordane" Vis (1) Vis Vis (1)
50/2017 Rullering av handlingsprogam anlegg, regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2018 og 2019 Vis (5) Vis Vis (2)
51/2017 Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2018 - 2021 Vis (3) Vis Vis (1)
52/2017 Handlingsplan for trafikktrygging 2018 - 2021, godkjenning Vis (4) Vis Vis (1)
53/2017 Høyring - Kystverkets handlingsprogram 2018-2029 Vis (1) Vis
54/2017 Statens vegvesen sitt handlingsprogram 2018 - 2023(2029), fråsegn Vis (4) Vis Vis (2)
55/2017 Ferjeavløysing - Ytre Steinsund i Solund kommune Vis (3) Vis Vis (1)
56/2017 Sognebåten Vis (4) Vis (2)
57/2017 Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2018 - 2027, godkjenning Vis (8) Vis Vis (2)
58/2017 Endringar i budsjettet for 2017 Vis (3) Vis
59/2017 Budsjett 2018 / økonomiplan 2018-2021 Vis (5) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568