Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne

18.04.2018 kl. 10:00 - 15:30
Fylkeshuset Leikanger

Møtedokument
Saksliste - møte i fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne den 18.04.2018
Møteprotokoll - møte i fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne den 18.04.2018
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
5/2018 Oppnemning av representantar for val av nytt felles brukarutval for HelseFørde 2019 - 2020 Representant frå fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne Vis (3) Vis
6/2018 Høyring - forskrift om nytt bivirkningsregister Vis (2) Vis
7/2018 Høyringsuttale frå fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne - regional plan for klimaomstilling Vis (6) Vis
8/2018 Høyringsuttale frå fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne - regional strategisk plan for kysten Vis (5) Vis
9/2018 Høyringsuttale frå fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne - økonomiplan 2019 - 2022 Vis (1) Vis
10/2018 Skriv og melding - fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne - 18. april 2018 Vis (4) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568