Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Fellesnemnda

21.09.2018 kl. 09:30 - 00:00
Hordaland - Scandic Flesland Airport Hotel

Møtedokument
Saksliste - Møte i fellesnemnda 21. september 2018
Møteprotokoll - Møte i fellesnemnda 21. september 2018
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
30/2018 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Vis
31/2018 Godkjenning av møtebok forrige møte Vis
32/2018 Referatsaker / skriv og meldingar. Vis (12) Vis
33/2018 Ymse Vis
34/2018 Val av revisjonsordning for Vestland fylkeskommune Vis (3) Vis Vis (1)
35/2018 Politisk organisering i Vestland fylkeskommune - fase II Vis (3) Vis Vis (1)
36/2018 Tertialrapportering - eingongskostnader i samanslåingsprosessen Vis
37/2018 Overordna administrativ organisering i Vestland fylkeskommune Vis (1) Vis Vis (1)
38/2018 Møteplan fellesnemnda, fellesnemnda AU og partssamansett utval 2019 og møteplan partssamansett utval haust 2018 Vis (1) Vis
39/2018 Søknad om fritak frå verv i fellesnemnda sitt arbeidsutval Vis (1) Vis
40/2018 Klage om mangelfull informasjon om fylkesvåpenkonkurransen Vis (1) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568