_DSC9824
_DSC9824

Nytt anbod på båtruter i Sogn og Fjordane frå 2022

Noverande kontraktar om drift av hurtigbåt og lokale båtruter i Sogn og Fjordane gjeld fram til 30. april 2022.

Avtaleperioden starta 1. mai 2012 og varte fram til 30. april 2020, med opsjon på forlenging med inntil to år.

Sogn og Fjordane fylkeskommune har starta arbeidet med førebuing til anbodskonkurranse for vidare drift av hurtigbåt og lokale båtruter i fylket, gjeldande frå 2022.

Sjå Kringom.no for informasjon om dagens ruteproduksjon med lokalbåt i Sogn og Fjordane og ekspressbåt mellom Sogn og Fjordane og Bergen.

Under ligg informasjon om tidlegare konkurransegrunnlag, kopi av vedtak om minstetilbod, oversikt over aktuelle kaier, samt informasjon om føringar for båtruter vedteke i Regional transportplan.

Tidlegare konkurransegrunnlag:

Minstetilbod:

Fylkestinget i Sogn og Fjordane gjorde i 2011 vedtak om minstetilbod for båt - sjå sak 11/10 for detaljar.

Sjå elles aktuelle dokument:

Oversikt over kaier i Sogn og Fjordane/Hordaland

Regional plan for klimaomstilling

Regional transportplan

Regional transportplan - Handlingsprogram 

Ekspressbåt og lokalbåt - omsyn til utslepp og miljø

Båttransport - omsyn til klima, miljø og universell utforming

Krav til universell utforming (Lovdata.no)

 

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Relaterte lenker

Tip a friendTips ein ven

Fylkesdirektør

Dina Lefdal

Dina Lefdal

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
Askedalen 2
6863 Leikanger

57 63 80 00
post@sfj.no