Westtip Supplies UB representerer Sogn og Fjordane i den nasjonale ungdomsbedriftsfinalen. Frå venstre: Karl Ulrik Fanøy Nord, Håvard André Hunvik, Adrian Haavik, André Storøy Egeberg, Sindre Storøy Kolseth, Håkon Bakke og Peder Midtbø Liseth. Foto: UE Sogn og Fjordane

Foto: Ungt Entreprenørskap

Nyskaping

Sogn og Fjordane fylkeskommune arbeider for å fremje næringsutvikling i regionen gjennom nyskaping og entreprenørskap.

Fylkeskommunen bidreg til nyskaping både som nettverksbyggar og gjennom tilskot til etablerarar. I tillegg påverkar vi innovasjonskulturen i fylket gjennom arbeidet med entreprenørskap i heile utdanningsløpet.

Fylkeskommunen gir økonomisk støtte til Ungt Entreprenørskap, som arbeider for entreprenørskap i opplæringa og samarbeid mellom skule og næringsliv. Vi er dermed med på å påverke innovasjonskulturen i Sogn og Fjordane, gjennom arbeidet med entreprenørskap i heile utdanningsløpet.

 

 

Del dette:

Kontakt

Endre Høgalmen
Ass. fylkesdirektør
endre.hogalmen@sfj.no
952 07 789

Ingvild Andersen
(permisjon til 20.05.2020)
Rådgjevar
Ingvild.Andersen@sfj.no
57 63 80 39 

Relaterte lenker