Kurs i tørrmuring for arkitekt studentar frå BAS. Mona Elisabeth Steinsland
Kurs i tørrmuring for arkitekt studentar frå BAS. Mona Elisabeth Steinsland

Foto: Kurs i tørrmuring for arkitekt studentar frå BAS. Foto: Mona Elisabeth Steinsland

Nyskapande arbeid

Særskilte problemstillingar og utfordringar som einskilde kommunar har tek opp med fylkeskommunen og der fylkeskommunen i samråd med kommunen har gått inn og støtta arbeidet fagleg og økonomisk for å kome vidare.

Pilotarbeida er å rekna som nybrotsarbeid, der dei av ulike årsaker er mønsterdannande i fylkeskommunen sitt arbeid med plan og samfunn, tettstadforming og stadforming ute i kommunane og i det store og heile på regionalt nivå.  

Fylkeskommunen ser at nybrotsarbeid kan opne for nye og ukjende tankar, arbeidsmetodar og alternative løysingar i høve aktuelle problemstillingar i plan og samfunnsarbeidet. 

Pilot Måløy

Områdereguleringsplan for sentrum:

 • Stadanalyse
 • Brei medverknad i planprosessen
 • Regulering av det offentleg byrommet eller «allmenningane» (grøntstrukurar, torgplassar og gatetun).
 • Mindre detaljstyring av  utbyggingsområda

Stadanlyse Måløy på Facebook
Vågsøy kommune

Pilot Reed

Innspel til reguleringsplanarbeidet for Reedbygda:

 • Stadanalyse
 • Brei medverknad
 • Framlegg til vern og styrking av fellesverdiane
 • Framlegg til utforminga av E-39 og tilkopling til utbygginsområde i sentrum

Stadanalyse Reed på Facebook
Gloppen kommune

Pilot Gulen

Prosjektet er eit innspel til ny reguleringsplan for fritidsbustader i nærområdet til tusenårsstaden Gulatinget. Prosjektet legg vekt på:

 • Klimatilpassing
 • Natur- og terrengforhold
 • Forankring i eldre bygningshistorie

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Mona Elisabeth Steinsland
Silivarkitekt
mona.steinsland@sfj.no
57 63 81 18

Relaterte lenker

Tip a friendTips ein ven

Plansjef

Plansjef Synnøve Stalheim portrett

Synnøve Stalheim

Synnove.Stalheim@sfj.no
57 63 81 13
478 97 260

Tilsette