Nyhendebrev Fylkesspegelen

Om du fyller inn e-post og namn under melder du deg på nyhendebrevet til Fylkesspegelen. Nyhendebreva inneheld ny statistikk om utviklinga i fylket, og aktuelle tema for nyhendebreva er:

  • folkesetnad
  • levekår, livskvalitet, oppvekst og helse
  • næringsutvikling, sysselsetjing og verdiskaping
  • natur, klima og miljø
  • samferdsle
  • opplæring
  • mangfald, likestilling og integrering
  • kultur
  • kommuneøkonomi

Vi sender vanlegvis ut 2-4 nyhendebrev i kvartalet. 

Vi brukar ikkje mailadressa og namnet ditt til noko anna enn å sende deg nyhendebrev. Du kan når som helst melde deg av nyhendebrevet ved å klikke på avmeldingslenka i nyhendebrevet eller kontakte oss direkte (kontaktinformasjonen vår finn du nederst på Fylkesspegelen).Del dette: