Foto av Hotell Mundal i Fjærland. Biletet er teke nede frå vegen, og vi ser opp mot hotellet. Det er blå himme, og trea rundt hotellet er grøne.
Foto av Hotell Mundal i Fjærland. Biletet er teke nede frå vegen, og vi ser opp mot hotellet. Det er blå himme, og trea rundt hotellet er grøne.

Foto: Arlen Bidne/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Ny fredingssak i Fjærland

Sogn og Fjordane fylkeskommune har starta fredingssak for Hotell Mundal i Fjærland.

Fredingsforslaget omfattar hotellbygningen, og delar av hageanlegget vil også bli vurdert freda. Fylkeskommunen føreslår i tillegg å frede eit område omkring for å sikre verknaden av byggverket/anlegget i miljøet.

Det betyr at fredingssaka gjeld gnr./bnr. 152/2, 6, 14 og 20.

Fredingsforslaget er heimla i kulturminnelova §§ 15 og 19.

Dersom du har merknadar til fredingar, må du sende desse til fylkeskommunen innan 27. oktober 2017. Du sender eventuelle merknadar til Sogn og Fjordane fylkeskommune, Askedalen 2, 6863 Leikanger.

For meir informasjon

Arlen Bidne
rådgjevar 
arlen.synnove.bidne@sfj.no
415 30 934

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Ingebjørg Erikstad 

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur

ingebjorg.erikstad@sfj.no
415 30 941

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00