Energimontør med gul hjelm på toppen av Hafstadfjellet. Foto: Oskar Andersen

Foto: Oskar Andersen

Næringsutvikling

Vi jobbar for å legge til rette for regional næringsutvikling som sikrar sysselsetting og verdiskaping i heile fylket.

Vi skal bidra til auka verdiskaping i næringslivet i Sogn og Fjordane. For å lukkast, samarbeider vi med aktørar i privat og offentleg sektor for å utvikle eit sterkt og allsidig næringsliv i fylket.

Våre statlege og regionale midlar til næringsutvikling blir fordelt innafor følgjande hovudområde:

Arbeidet er forankra i regional plan for verdiskaping.

Del dette:

Kontakt

Jan Heggheim
Fylkesdirektør
jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

Endre Høgalmen
Ass. fylkesdirektør
endre.hogalmen@sfj.no
952 07 789

Relaterte lenker