fbevent_truck_2_mk_1200_628
fbevent_truck_2_mk_1200_628

Modul 3.2 Praktisk bruk av Truck

Oversikt

  • Maks. deltakerantall: 25
  • Kurslengde: 6 timer
  • Kompetansebevis: Kursbevis for gjennomført Modul 3.2 Praktisk bruk av Truck
  • Kontaktperson: knut.verbjørnsen@vlfk.no, tlf 415 30 735

Kursinnhold

  • Gjennomgang av truck
  • Oppbygging og bruk
  • Dagleg og periodisk vedlikehald og kontroll
  • Sikkerheit og faremoment ved bruk av truck

Etter gjennomført Modul 2.2 Truck må ein gjennomføre Modul 3.2 Praktisk bruk, før bedriftsopplæring gjennom fadderordning Modul 4.2  som er på 20 timar.

Etter dokumentert bedriftsopplæring er det tilbod om oppkøyring ved Mo kurssenter. Bestått oppkøyring gir sertifikat frå Sentralregistret for sikkerheitsopplæring(SFS) etter Forskrift om bruk av arbeidsutstyr.

Oversikt over aktuelle kurs hos Mo Kurssenter:

http://kurs.mokurssenter.no/

Hvis kurset som du er interessert i ikke er med, ta kontakt med oss.

 

Del dette:

Relaterte lenker