Nyhende

Foto frå konferansen Klimathon i Bergen i mars 2019.

Viste nye løysingar for klimatilpassing

24. mars 2019

Digitale verktøy for risikoanalyse, etablering av vasskontor og nye måtar å organisere arbeidet  i kommunane på. Dei 80 deltakarane på Klimathon viste stort engasjement då dei presenterte løysingar for god klimatilpassing.

Les meir ›

Kjøp elsykkel med støtte frå fylkeskommunen

06. mars 2019

No kan både privatpersonar, verksemder og kommunar i fylket søkje fylkeskommunen om støtte til kjøp av elsykkel.

Les meir ›

Vi søkjer om åtte millionar klimakroner

11. mars 2019

Fylkeskommunen og kommunane i Sogn og Fjordane har søkt Miljødirektoratet om til saman 8,2 millionar kroner til klimatiltak. Det har vore ei femdobling i tal søknadar frå i fjor.

Les meir ›