Marint samarbeid

Fylkeskommunen deltek i fylkesovergripande samarbeid innan marin næringsutvikling og forvalting.

VestMarin

VestMarin starta opp i 2007 og er eit fylkesovergripande samarbeide mellom dei fire Vestlandskommunane Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Leiinga av samarbeidet følgjer leiarskapen i Vestlandsrådet, og i 2017 er Sogn og Fjordane ansvarleg.

Vestmarin er samarbeid om å legge til rette for marin næringsutvikling innan havbruk, fiskeri, sjømat,  bioteknologi og nye marine artar.

 Samarbeidet skal bidra til å effektivisere og forbetre kvaliteten på den næringspolitiske sakshandsaminga, koordinere informasjonsutveksling, kompetansebygging, profilering av næringa og virkemiddelbruk. Les meir om VestMarin på rup.no.

Ta kontakt med Frode Hovland (frode.hovland@sfj.no) for meir informasjon om VestMarin-samarbeidet.

FAKS

Våren 2015 gjennomførte fylkeskommunene forprosjektet Fylkeskommunenes Akvakultursamarbeid – FAKS. Der ble det kartlagt flere tiltak som vil kunne styrke kunnskapsutvekslingen og samordningen mellom fylkeskommunene, og forprosjektet konkluderte med at det burde etableres et prosjekt som følger opp tiltakene.

Prosjektbeskrivelse av FAKS.

Du kan også lese om prosjektet på kyst.no.

Ta kontakt med Lena Søderholm (lena.soderholm@sfj.no) for meir informasjon om FAKS-prosjektet.

Del dette:

Kontakt

Lena M. Søderholm
Fagkoordinator
lena.soderholm@sfj.no
970 35 449

Frode Hovland
Seniorrådgjevar
frode.hovland@sfj.no
959 92 695

Relaterte lenker