Bilete av ei av dagsturhyttene.

Foto: Magnar Egil Øren Gangsø

Luster: Eikjabu

Dagsturhytta i Luster, Eikjabu, er plassert ved Lustrafjorden på Ytre Eikum mellom Solvorn og Marifjøra.

Tilkomst og parkering

Lett tilgjenelig med kajakk. Parkering i Solvorn eller Marifjøra. Av kapasitetsmessige årsaker (parkeringsplassar) kan det vera smart å organisere felles transport  frå Marifjøra til kajakknaustet som Luster turlag har i Vedvik. Det er tursti frå Mollandsmarki til Ytre Eikum.

Stien til hytta

Stien ned frå Mollandsmarki, med parkering på Krossen, er stadvis bratt og er under planlegging for sikring.  

Avstandar

Frå Krossen og ned til Ytre Eikum er det om lag 4 km. Frå Vedvik tek det om lag 20 min å padle kajakk, medan det frå Solvorn vil ta om lag 1 time.

 

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut