Mosaikk som syner ein regnboge på blågrøn bakgrunn, også i mosaikk. Foto: Steve Snodgrass/www.flickr.com
Mosaikk som syner ein regnboge på blågrøn bakgrunn, også i mosaikk. Foto: Steve Snodgrass/www.flickr.com

Foto: Steve Snodgrass/www.flickr.com

Likestillingsutvalet

Likestillingsutvalet har det overordna ansvaret for arbeidet med likestilling, likeverd og mangfald i fylkeskommunen.

Sogn og Fjordane fylkeskommune har eit mål om at medarbeidarane og brukarane skal oppleve fylkeskommunen som ei verksemd som prioriterer og verdset likestilling, likeverd og mangfald. 

Fylkeskommunen har etter kommunelova ansvar for å gjere greie for den faktiske tilstanden når det gjeld likestilling i organisasjonen. Vi skal òg gjere greie for tiltak som er sette i verk og er planlagde for å fremje likestilling og hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingslova. 

Likestillingsutvalet er sett saman av politikarane i fylkesutvalet

Del dette:

Kontakt

Jenny Følling
Leiar
jenny.folling@sfj.no 
479 05 990

Jan Erik Weinbach
Sekretær
jan-erik.weinbach@sfj.no
404 08 981

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568