Nyhende

Fire ulike bilete av folk og natur

20 000 inviterte til undersøking om helsa i fylket

15. mars 2019

Om lag 20 000 innbyggjarar i Sogn og Fjordane er inviterte til å svare på spørsmål om blant anna livskvalitet, helse og levekår.

Les meir ›

Sjå opptak av sjumilsstegkonferansen

16. mars 2018

Den årlege sjumilsstegkonferansen vart arrangert i Loen 14. og 15. mars. Tema var arbeidet med barn og unge, korleis vi kan sikre at dei blir tekne var på frå helsestasjon til fullført utdanning.

Les meir ›

Fagdag om resultata frå ungdataundersøkinga

05. mars 2018

Korleis kan vi bruke resultata frå fjorårets ungdataundersøking til beste for ungdomen i fylket? Vi inviterer til fagdag på Skei 20. mars.

Les meir ›